Czym są kontrakty CFD ETF?

ETF są zbywalnymi instrumentami finansowymi, które są oparte na wartości aktywów, takich jak towary, obligacje, indeksy lub koszyki aktywów. Handlując funduszami ETF, można inwestować w cały sektor, a nie tylko w jeden instrument. W przeciwieństwie do funduszy wspólnego inwestowania, handel funduszami inwestycyjnymi typu ETF odbywa się we własnym imieniu.

Coraz więcej inwestorów zwraca się w kierunku ETF, aby wyrazić swoje nastroje inwestycyjne, co sugeruje, że ETF okazują się również atrakcyjną alternatywą na rynkach niestabilnych. Handlując ETF jako kontraktami CFD, nie kupuje się udziałów w ETF, natomiast inwestuje w zmiany cenowe. Na TRADE.com można handlować kontraktami CFD obejmującymi szeroki wachlarz najbardziej popularnych funduszy ETF z szerokiego spektrum sektorów. Otwieraj transakcje w dowolnym kierunku, bez względu na to, czy Twoim zdaniem cena ETF wzrośnie lub spadnie. Jeśli uważasz, że cena ETF wzrośnie, otwórz transakcję KUPNA (długą). Jeśli uważasz, że cena spadnie, otwórz transakcję SPRZEDAŻY (krótką).

phone

Dowiedz się więcej o ETF

Przejrzyj dla jakich sektorów rynkowych lub regionów posiadamy fundusze ETF w formie kontraktów CFD.

Handluj z dźwignią finansową

Handlując kontraktami CFD ETF na TRADE.com, można handlować z dźwignią finansową. Czym jest dźwignia finansowa? Otwieraj duże transakcje przy stosunkowo małej inwestycji, co zwiększa potencjał zysku, jak i potencjalne ryzyko.

Czynniki wpływające na ETF

Na ETF może wpływać bardzo wiele czynników. Należą do nich raporty o zyskach, wiadomości, geopolityka, decyzje dotyczące stóp procentowych i postęp technologiczny. Bądź zawsze na bieżąco z wydarzeniami dzięki dostępnym zasobom i narzędziom.

Zarządzanie ryzykiem kontraktów CFD ETF

Z łatwością można ustawić automatyczne limity, takie jak Take-Profit i Stop-Loss. Ustawiając punkty wyjścia, można zarządzać wieloma transakcjami i lepiej radzić sobie z ryzykiem.

HANDLUJ kontraktami CFD ETF

Wyraź swoje poglądy na temat sektorów lub regionów rynku, handlując funduszami ETF na TRADE.com.

Otwórz konto

TRADE.com
Warunki transakcyjne: ETF

Dowiedz się więcej
  • Handel przez internet, telefon komórkowy i tablet
  • Aktywne zarządzanie ryzykiem
  • Innowacyjne narzędzia analityczne
  • Dostępna dźwignia do 1:5
  • Nowe funkcje transakcyjne
  • Priorytetowe wsparcie 24/5
Dowiedz się więcej
payments methods payments methods
Podmiot: Lead Capital Global Ltd | Globalny (Reg. przez FSC Mauritius)